Polityka prywatności

§ 1

Definicje:

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Dominika Cirocka, zamieszkała w Dobrzewinie, będąca osobą fizyczną i nieprowadząca działalności gospodarczej. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: kontakt@psychologiaprzygody.pl.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https:/psychologiaprzygody.pl/, niepodlegająca pod działalność gospodarczą i mająca charakter hobbystyczny.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 4. Newsletter – bezpłatna usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu wiadomości elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, postach i  nowościach dostępnych na Stronie, a także elementach istotnych z punktu widzenia Administratora.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak przykład formularz dodawania komentarzy, formularz przystąpienia do Newslettera lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Dominika Cirocka (kontakt@psychologiaprzygody.pl).
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcji danego formularza oraz zabezpieczenia przed ewentualnym przesyłaniem SPAMU za jego formularza.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na Newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale w niektórych, uzasadnionych przypadkach jest niezbędne do skorzystania z funkcji, które oferuje dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, między innymi poprzez zabezpieczenie hasłem dostępu do panelu administracyjnego oraz wykorzystanie połączenia szyfrowanego.
 9.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo. Aktualny tekst Polityki prywatności jest dostępny na Stronie w zakładce Polityka prywatności.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 11. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
  • UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania Newslettera.
 12. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook oraz MailerLite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz na Litwę w związku z ich przechowywaniem na tamtejszych serwerach.

§ 3

Pliki cookies

Psychologia Przygody, jak większość stron internetowych, korzysta z plików cookies (ciasteczek), aby umożliwić Użytkownikowi jak  najłatwiejsze korzystanie  z zamieszczanych treści.

1. Strona zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Są to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu  Użytkownika  (komputerze, telefonie, tablecie), ale nie zmieniające jego ustawień. Zawierają one własny unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której  pochodzą, a także czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika (pod warunkiem, że Użytkownik nie usunie ich osobiście wcześniej, co może uczynić w dowolnym momencie patrz pkt. 4).

2. Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Strony

3. Strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

4. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę cookies lub uzyskać informację o każdorazowym umieszczeniu ich w swoim urządzeniu. (Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki). Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona tak, aby akceptować zapis plików cookies.

5. Użytkownik, zostawiając na stronie komentarz, ma możliwość  wyboru opcji zapamiętania swojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki czemu podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje są już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

§ 4

Narzędzia zewnętrzne:

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu na Stronie i sposobu, w jaki korzystają z niego odwiedzający. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookies przez Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies.

Komentarze WP

Kiedy Użytkownik zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress i są w niej przechowywane przez cały okres istnienia Strony. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy Strona przestanie funkcjonować. Dane przetwarzane są na Stronie wyłącznie w celu opublikowania komentarza oraz ochrony przed spamem. Część danych (imię oraz nazwisko/nick, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na Stronie przy dodanym komentarzu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy Użytkownika jest widoczny publicznie w kontekście jego komentarza.

Facebook

Aby umożliwić Użytkownikowi łatwiejszy dostęp do publikowanych treści oraz szybszą komunikację, Administrator korzysta z portalu społecznościowego Facebook.com, zarządzanego przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, oraz powiązanych z nim wtyczek. Więcej o polityce prywatności Facebooka można przeczytać  pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook Pixel

Na Stronie wykorzystywany jest w celach marketingowych Facebook Pixel. Jest to narzędzie dostępne w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Za pomocą tego narzędzia kierowane są do Użytkownika reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na identyfikację Użytkownika. Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami prywatności z poziomu konta na Facebooku.Więcej o polityce prywatności Facebooka można przeczytać  pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Kontakt e-mailowy

Użytkownik, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe udostępnione wcześniej w programie pocztowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z podjęcia kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej obsługiwanym przez firmę Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 w ramach usługi Opiekun Bloga.pl. Więcej o polityce prywatności firmy Mad Ventures pod adresem: https://opiekunbloga.pl/polityka-prywatnosci.

System wysyłki Newslettera MailerLite

Użytkownik, zapisując się za pośrednictwem formularza na Newsletter, dobrowolnie przekazuje Administratorowi swoje imię oraz adres e-mail. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłki Newslettera. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z listy subskrybentów Newslettera. Dane przechowywane są w systemie do wysyłki Newslettera przez okres maksymalnie 12 miesięcy od czasu wypisania się z listy subskrybentów Newslettera, co nie oznacza otrzymywania w tym czasie wiadomości e-mail. Zapisując się na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych zawierających informacje o wydarzeniach, usługach, postach i  nowościach dostępnych na Stronie, a także innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem systemu MailerLite obsługiwanego przez firmę UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516. Więcej o polityce prywatności MailerLite pod adresem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

§ 5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Serwer obsługiwany jest przez firmę Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 w ramach usługi Opiekun Bloga.pl.
 3. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas zapytania, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony, ani nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji konkretnych Użytkowników.
 6. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem (patrz pkt. 2).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz na: kontakt@psychologiaprzygody.pl. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie bardzo ważne.

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2020 r.